مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی

مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی 9

مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی

مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی 1
مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی 3قاب فیلم 35میلیمتری

مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی 2

قاب فیلم 35میلیمتری


7014777

مشخصات فیلم  آپارات  سینمایی 35میلیمتری16MM

مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی 4

تصویر سمت راستفیلم 16 میلیمتری  صدادار یا ناطق    تصویر سمت چپ فیلم 16 میلیمتر بی صدا یا صامت         


مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی 8ظرفیت حلقه های فیلم آپارات 16میلیمتری8MM

401

فیلم صامت و فیلم ناطق8میلیمتری

مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی  9
مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی 7

ظرفیت حلقه های فیلم آپارات 8میلیمتری

مشخصات فیلم های آپارات پرژکتور سینمایی6زمان تایم فیلم های آپارات 8 و 16میلیمتری 

این صفحه در وضعیت ویرایش است

09174251447

فروشگاه سایت


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...