اولین عکاس بندرریگ

 

اولین عکاس بندرریگ

بیوگرافی الله کرم خان حیات داوودی

الله کرم خان (1270-1319 ش)

الله کرم خان تنها فرزند حیدر خان مردی فاضل و درس خوانده بود بطوری که به زبان انگلیسی تسلط کامل داشت  که از شکار و تیراندازی ایشان تمجید زیاد شده است ، اما ظاهراً برخلاف پدر ، چندان رضایت و خوشدلی از بیگانگان نداشته است. الله کرم خان ، خانزاده ای تحصیل کرده و متمدن بود و اوقات او بیشتر  به مطالعه و تالیف و ترجمه گذشته است علاوه بر این که تیراندازی لایق و شکارچی ماهری بوده است از این خانزاده دانشمند شش جلد کتاب بر جای مانده که دو تا کتاب به چاپ رسیده است نخستین کتاب اول ترجمه قسمت مربوط به فارس کتاب فارسنامه ابن بلخی است که از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده و در سال 1337 ه ق در مطبعه مبارکه علوی بندر بوشهر به زیور طبع آراسته شده است.کتاب های دیگر او شش فصل ، خط الصحه برای مدرسه متوسطه ، عادات ملل عالم ، تاریخ جنگ اروپا و آثار دیگر می باشد.

یکی از مهمترین کتاب او شش فصل است که در بیان حال خود و سبب تالیف و تصنیف کتاب خود و شرح خاندان خود   می پردازد و شش فصل خود را چنین توصیف کرده است :

در ابتدای چنان بیان داشته است که : از کودکی به درس و علم و فراگیری قرآن علاقه داشته و در کسب کمالات رنج بسیار برده در نوجوانی علم تلگراف را با رفتن به تلگرافخانه و ساعتها نشستن و روی دست تلگرافچی ها نگاه کردن فرا گرفته . آنگاه به فراگیری زبان انگلیسی در نزد خود پرداخته است .

در فصل اول کتاب شش فصل :

 به نصیحت جوانان پرداخته و از کسب علم و هنر و کمال که نجات دهنده انسان از فقر و بیسوادی است است تعریف کرده است .

فصل دوم:

 در مورد دانش است و ثمرات و فوائد آن و وجوب علم بر همه اصناف مردم برای رسیدن به کمال انسانی و خداشناسی.

فصل سوم :

تنفیذ در اعتقاد عوام ، در این فصل نیز از فوائد علم و مضرات بی دانشی داد سخن داده است ، صفات نیک و بد در وجود انسان و تفاوت انسان با حیوانات بواسطه نیروی عقل و علم و پرهیز انسان از افعال زشت و پایداری علم و ناپایداری مال .

فصل چهارم:

 در بیان شجاعت و شهامت و خصوصیات آن ، که خود فصل مشبعی است از شجاعت و تهور و بی باکی و پرهیز از جبن و ترس و زبونی . در این فصل انواع مختلف خوف و راههای اجتناب از آن را بازگو کرده است.

فصل پنجم:

 در بیان اینکه خواب رفتن و خواب دیدن از چه سبب است. در این فصل درباره خواب و به خواب رفتن و علت آن و بیخوابی و بدخوابی با بیانه عالمانه و محققانه بحث شده است. در قسمتی دیگر از این فصل از اقسام رویا و تعاریف مختلف رویا و غلبه قوه های غضبیه ، صفرائیه و شهوانیه در خواب ، خواب دیدن نابینایان مادرزاد یا کسانی که در کودکی و جوانی نابینا شده اند. واهی بودن تعبیرات خواب بجز تعبیرات پیغمبران و پاکان و نیاکان مثل تعبیر خواب توسط حضرت یوسف (ع).

فصل ششم

در حفظ صحت است که العلم عالمان ، علم الابدان و علم الادیان.است که می فرماید: اول علم ابدان ، دوم علم دین و علم ابدان را که عبارت است از علم حفظ صحت باشد مقدم داشته و فرموده دو علمند که ستوده و بهترین علومند اول علم حفظ صحت و دوم علم دین است زیرا که اگر انسان یا حیوان تندرست نباشد به ادای وظیفه خود چنان که باید و شاید نمی تواند برآید. در این فصل بر صحت بدن و وظیفه انسان در حفظ ودیعه های خداوندی که قادر متعال در بدن آدمی قرار داده است تاکید دارد حفظ قوه باصره ، شستشوی به موقع بدن ، ورزش کردن ، طرز خوردن و خوابیدن و عدم افراط در این دو امر ، نوع خوراک ، آب ، لباس و انچه که بدن را از آفات حفظ می نماید عدم افراط در قوه تناسلیه و غیره و غیره .

الله کرم خان در هنر عکاسی و ظهور عکس مهارت داشته و عکسهای بسیاری از کارهای او بر جای مانده است.

محل کارگاه عکاسی ایشان در دروازه خان محل فعلی حسینه خان امروزی قسمت چپ کنار درخت گل ابریشم

قرار داشت. 

عکاسان بندریگ :

محمد ولی زاده.مرتضی رویین تن.عبدالله سبحانی (عوضی).سعیدایزدی

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...