بازی های محلی بندرریگ

بازی های محلی بندرریگ


    اتوتل توت متل
بازیکنان ردیف مى‌نشینند و پاهاى خود را دراز مى‌کنند. آن‌گاه یکى استاد شده و در حالى‌که با دست روى پاى بازیکنان مى‌زند چنین مى‌خواند : اتوتل توت متل ناراحمدی، نارشکر تیشه وردار و برو به جنگ کانظر [تیشه بردار و برو به جنگ کاکانظر ] کانظر هى که، هوکه ([کاکا نظرهى کرد، هو کرد. (هاى و هوى کرد )] گله ٔ شاه رم که (گله شاه رم کرد ) سى و سه تاش کم‌که (سى و سه ‌تایش کم کرد ) دختر شاه شونه مى‌خواد شونه ٔ مردونه مى‌خواد برو سر حوض توتیا خوته بشو زودى بیا (طهارت بگیر) در اینجا، کلمه ' بیا' به‌هر که افتاد بازنده است. استاد از نفر بازنده مى‌پرسد: 'اوو گرم مى‌خواى یا اوو سرد؟' نفر بازنده، باید یکى را انتخاب کند. اگر آب گرم انتخاب کرد بازیکنان او را سخت پنجیر مى‌گیرند. اگر آب سرد را انتخاب کرد آهسته پنجیرش گرفته و دوباره بازى را از نفر بازنده شروع مى‌کنند .

اتوتل توت متل-الختری-جهنم و بهشت-دوس-شاه دزد وزیر-جنوک-قاب‌بازی-هوکِلی-گوبازی-هفت سنگ-گوجیک فر-
آزاد بازی-کل برو-اسب‌بازی-اچس-تیرماره بازی-تیه بندو
بیگ بازی(عروسک بازی)-ماره بازی-شوگزگز(اجرا بازی در شبهای شب مهتابی )-سالارسردک(سالارسردکه)

 باسپاس از استادارجمندجناب آقای عبدالحسین عظیمی

ارسال اطلاعات

1 نظر

  1. تنگستانیتنگستانیsays:

    با سلام خدمت آقای ایزدی عزیز در مورد آئین هایی که در گذشته در ریگ برگزار می شده اطلاعاتی می خواستم از جمله این آئین ها باد کوسک کردن یعنی حنا مالیدن بر درب خانه های رو به شمال یا برداشتن وسیله ای از این خانه ها در هنگام طوفانی شدن دریا توسط خانواده های در دریا مانده ممنون میشم کمکم کنید.