دبستان منوچهری بندرریگ

                         

 نودسال با دبستان منوچهری بندرریگ

بندرریگ بعلت موقعیت جغرافیایی خاص خود بخصوص نزدیکیش به جزیره خارگ وقرارگرفتن آن در مسیر کشتی هایی که به مقصد کشورهای مختلف درطول خلیج فارس درحرکت بودندونیز ارتباط بامناطق گسترده وپس کرانه خود همواره درجهت های مختلف مورد توجه خاصی بوده است.
بندرریگ ازسابقه بسیار زیادی در امرفرهنگ،آموزش ویادگیری برخورداربوده جدا ازمکتب خانه های متعدد وهمچنین وجود
شخصیت های مهم ومذهبی ازجمله آخوند وملاهای بنام ومعتمدکه خودبه مبحث دیگری نیازاست.
درسال1305شمسی اولین مدرسه بنام مدرسه مبارکه دربندرریگ تأسیس شد.اززنده یادمرحوم حاج سید احمد سعادت به
عنوان اولین مدیر مدرسه دربندرریگ یادشده است.نام برده در دهه های1300و1310شمسی مسئولیت مدیر دبستان منوچهری
بندرریگ راعهده دار بودند. این مدرسه بعدازجندی به مدرسه منوچهری بندرریگ تغییر نام داد مدرسه فوق الذکربعلت نداشتن مکان مناسب ومستقل به ناچار با چندین بارتغییر مکان مواجه شد.  تمامی مکان هائکه مورد استفاده این مدرسه قرار
میگرفتندبه افراد خیر،خوشنام،فرهنگی،مذهبی...تعلق داشتند.  لازم میدانم به بخشی از مکان های که در منابع از آنان یاد
شده است اشاره نمایم.
1.منزل شخصی مرحوم حاج محمدحسین
2.منزل شخصی مرحوم حاج محمد مرشدی
3.منزل شخصی مرحوم ابراهیم نبی
4.منزل شخصی مرحوم حاج  شیخ علی مذکوری
5.منزل شخصی مرحوم غلامحسین خان حیات داودی
6.منزل شخصی مرحوم حاج محمد حسن رمضانی
7.منزل شخصی مرحوم حاج محمد علی محسنی زاده
درسال تحصیلی 1336-1337 ساختمان اختصاصی و مستقلی در ساحل بندرریگ تحت عنوان ساختمان دبستان منوچهری
بندرریگ احداث گردید که این ساختمان درمنطقه اگرگفته نشود درجهت های مختلف درنوع خودبی نظیر ولی کم نظیربه
نظرمیرسید.کاراحداث ساختمان مستقل واختصاصی دبستان منوچهری بندرریگ درسال 1338با اعتباری حدود80هزارتومان
به پایان رسید استاد کارساختمان دبستان مذبور رافردی بنام استاد محمود اصفهانی به عهده داشت.
این ساختمان در زمینی به مساحت20000متر مربع وبازیر بنایی بالغ بر700متر مربع دریک طبقه شامل 6کلاس درس،دفتر،
اطاق معلمان،انبار،اطاق های مخصوص نگهداری وسائل ونصب تجهیزات ورزشی آبدارخانه و...احداث گردید.

مصالح  بکار رفته دراین ساختمان آجر،سنگ،سیمان وتمامی درب وپنجره های این مدرسه از جنس چوب بود.
نمای اصلی این ساختمان رو به آفتاب (مغرب،دریا) قرار داشت در تمامی طول این ساختمان  راهرو یا طارمه
باز میشد.
در این مدرسه شخصیت های فرهنگی فراوانی زحمت تدریس ، تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان وقت بندریگ
را با تمامی سختی ومشکلاتی که درآن دوره وجود داشت متحمل نمودند .
در این مکان  فرهنگی شخصیت های مهمی به فراگیری علم، درس وتحصیل پرداختند وبه درجه ی مهم و قابل
قبولی نایل گردیدند که وجود هر کدام ازآنان موجب افتخار ومباهات بندریگ است.
این مرکز فرهنگی که مایه افتخار وسرافرازی فرهنگ  و فرهنگ دوستان می باشد در آستانه نود سالگی است.
یاد ونام تمامی شخصیت های فرهنگی که در این آموزشگاه به کار تعلیم وتعلم و همچنین کلیه افرادی که در این
مدرسه به فراگیری علم پرداختند و هم اکنون در تمامی سطوح  صاحب منصب ، مسولیت  پذیر ،متعهد،تاثیر گذار
و....هستند گرامی میداریم .  نویسنده:عبدالحمید قیصری 

سالنام آموزشگاهمدیر آموزشگاهمحل آموزشگاه
1305مبارکه بندرریگسیداحمدسعادتمنزل مرشدی
1308مبارکه بندرریگسیداحمدسعادتمنزل حاج محمد حسین
1310مبارکه بندرریگسیداحمدسعادتمنزل عباس مصدق
1312مبارکه بندرریگسیداحمدسعادتمنزل اسماعیل نبی
1314مبارکه بندرریگعلی اکبرنوری وزیریمنزل حاج محمد حسین
1316مبارکه بندرریگعبدالکریم سعادتمنزل حاج محمد حسین
1318مبارکه بندرریگسیداحمدسعادتمنزل حاج عبالرسول رمضانی
1322مبارکه بندرریگمحمودکشاورزمنزل حاج عبالرسول رمضانی
1326دبستان منوچهریسید عبالرسول فرحی 

 

1329دبستان منوچهریاسماعیل محمدی 
1336دبستان منوچهریآقای شهابی 
1338دبستان منوچهریسلمان فرزانه کفیل 
1339دبستان منوچهریعیسی فهیمی 
1340دبستان منوچهریآقای رستمیان 
1341دبستان منوچهریحسین رستمی 
1343دبستان منوچهرینجف نجفی 
1353دبستان منوچهریسیدمحمد حسین موسوی 
1356دبستان منوچهریحسین بنیادی 
1360   

 باسپاس از استاد گرامی عبدالحسین عظیمی ومدیرمحترم دبستان ملک نیابندرریگ خانم زهراباقرزاده

 

 

 

     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید. اگر قبلا در سایت عضو شده اید، برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

1 نظر

  1. آرمینآرمینsays:

    درود . از مهر شما سپاسگزارم. بنده نوازی کردید . دلم می خواهد بیشتر با خاطرات کودکی شما آشنا شوم . از مشابهت ها و یا تفاوتها . ممنون.