تماس با ما

کانال های تلگرام ما
تجهیزات عکاسی آنالوگ
https://t.me/dorbin7
تجهیزات عکاسی دیجیتال
https://t.me/camera777
کتاب های قدیمی
https://t.me/book707
آنتیک هزاردستان
https://t.me/antikahezardastan
اینستاگرام  
oldcamera7تجهیزات عکاسی
hezardstaanگالری عکس
mylost7  گمشدگان
مدیریت:سعیدایزدی

09174251447تلگرام.وتساب.تماس

برای ارسال ایمیل از فرم زیر استفاده کنید: