خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

نودسال با دبستان منوچهری بندرریگ

نودسال با دبستان منوچهری بندرریگ

    نودسال با دبستان منوچهری بندرریگ بندرریگ بعلت موقعیت جغرافیایی خاص خود بخصوص نزدیکیش به جزیره خارگ وقرارگرفتن آن در مسیر کشتی هایی که به مقصد کشورهای مختلف درطول خلیج فارس درحرکت بودندونیز ارتباط بامناطق گسترده وپس کرانه خود همواره درجهت های مختلف ...