خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

جایگاه دبستان منوچهری بندرریگ

جایگاه دبستان منوچهری بندرریگ

    به نام خدا جایگاه دبستان منوچهری در عرصه فرهنگی ، اجتمایی بندر ریگ دبستان منوچهری که در بخشی از تاریخ پر افتخار خود سکان دار امورات فرهنگی بندرریگ بود ، نقش موثری در ایجاد شور و شعف اجتمایی در جامعه آن زمان ، با برگزاری جشن ها و گرد همایی های مختلف...