خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

ناجی میرمهنا از اسارتگاه کریم خان زند

ناجی میرمهنا از اسارتگاه کریم خان زند

                                                                                                                               ناجی میرمهنا از اسارتگاه کریم خان زند پس ازمرگ نادر شاه در ایران اختلافات و اغتشاشات زیادی بر پا شد تا اینکه کریم خان زند با ...