خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

خاندان حیات داوود

خاندان حیات داوود

عکاس سعیدایزدی 11مارس 2014  عمارت خان حیات داوود ی روستای محمدی(بوشهر)(بندرریگ) بندرریگ و خاندان حیات داوودی   بخش بندر ریگ با مساحت حدود 750 کیلومتر مربع و شهر بندریگ با دو نیم کیلومتر مربع مساحت و حدود یک تا سه متر ارتفاع از سطح دریا در ساحل شمالی خل...