خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

دبستان منوچهری بندرریگ

دبستان منوچهری بندرریگ

                           نودسال با دبستان منوچهری بندرریگ بندرریگ بعلت موقعیت جغرافیایی خاص خود بخصوص نزدیکیش به جزیره خارگ وقرارگرفتن آن در مسیر کشتی هایی که به مقصد کشورهای مختلف درطول خلیج فارس درحرکت بودندونیز ارتباط بامناطق گسترده وپس کرانه خود ...