خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

خاطرات دبستان منوچهری بندرریگ

خاطرات دبستان منوچهری بندرریگ

  گوشه ای از خاطرات ما در منوچهری با حاج نجف نجفی بیاد آن تسبیح دانه درشتی که دردستش می چرخید و گاهی نیز آن را در گوش ما قرار می داد و می پیچاند. خوب به یاد دارم صوت دلنشینش را در زنگ قرآن و علاقه فراوانش به یاد دادن قرآن به ما . بعضی مواقع در زنگ استر...

نودسال با دبستان منوچهری بندرریگ

نودسال با دبستان منوچهری بندرریگ

    نودسال با دبستان منوچهری بندرریگ بندرریگ بعلت موقعیت جغرافیایی خاص خود بخصوص نزدیکیش به جزیره خارگ وقرارگرفتن آن در مسیر کشتی هایی که به مقصد کشورهای مختلف درطول خلیج فارس درحرکت بودندونیز ارتباط بامناطق گسترده وپس کرانه خود همواره درجهت های مختلف ...

جایگاه دبستان منوچهری بندرریگ

جایگاه دبستان منوچهری بندرریگ

    به نام خدا جایگاه دبستان منوچهری در عرصه فرهنگی ، اجتمایی بندر ریگ دبستان منوچهری که در بخشی از تاریخ پر افتخار خود سکان دار امورات فرهنگی بندرریگ بود ، نقش موثری در ایجاد شور و شعف اجتمایی در جامعه آن زمان ، با برگزاری جشن ها و گرد همایی های مختلف...