خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

استاد حسین جواهری

استاد حسین جواهری

بیوگرافی آقای حسین جواهری      حسین جواهری _مدرس شیمی در سال ۱۳۱۹ در بندرریگ از یک تبار روحانی _فرهنگی بوشهر و فارس ؛زاده می شود .قبل از رسیدن به سن تحصیل در دبستان نزد پیر فرزانه « حاجیه معصومه حاج احمدی»(نجفی) و فرزندان اناث ایشان( حاجیه فاطمه وزنده ...

بوموسی بندرریگی

بوموسی بندرریگی

    نویسنده :عبدالحمید قیصری بوموسی بندریگی با توجه به تبلیغات سوء وگمراه کننده کشورهای استعمارگر تا کنون بسیاری از واقعیت ها در قضایا وزوایای مبارزات ضد استعماری میر مهنا که به حق،اورا مالک دریا ها وصاحب سیف وقلم می نامیدند در پرده ای از ابهام قرار دا...

ناجی میرمهنا از اسارتگاه کریم خان زند

ناجی میرمهنا از اسارتگاه کریم خان زند

                                                                                                                               ناجی میرمهنا از اسارتگاه کریم خان زند پس ازمرگ نادر شاه در ایران اختلافات و اغتشاشات زیادی بر پا شد تا اینکه کریم خان زند با ...

میرعلی خان بندرریگی

میرعلی خان بندرریگی

میرعلی خان بندرریگی                   نویسنده:عبدالحمید قیصری  ازمیرعلی خان بندریگی به  عنوان حاکم وضابط بندریگ دراواخر دوران سلطنت کریم خان زند وکسی که لطفعلی خان زند را که به هنگام فرار از طریق لارستان (1203 ه.ق) به بنادر وبوشهر آمده بود مورد حمایت و...

بازی های محلی بندرریگ

بازی های محلی بندرریگ

بازی های محلی بندرریگ     اتوتل توت متل بازیکنان ردیف مى‌نشینند و پاهاى خود را دراز مى‌کنند. آن‌گاه یکى استاد شده و در حالى‌که با دست روى پاى بازیکنان مى‌زند چنین مى‌خواند : اتوتل توت متل ناراحمدی، نارشکر تیشه وردار و برو به جنگ کانظر [تیشه بردار و برو...

دبستان منوچهری بندرریگ

دبستان منوچهری بندرریگ

                           نودسال با دبستان منوچهری بندرریگ بندرریگ بعلت موقعیت جغرافیایی خاص خود بخصوص نزدیکیش به جزیره خارگ وقرارگرفتن آن در مسیر کشتی هایی که به مقصد کشورهای مختلف درطول خلیج فارس درحرکت بودندونیز ارتباط بامناطق گسترده وپس کرانه خود ...

آیین های مذهبی در بندرریگ

آیین های مذهبی در بندرریگ

 آیین های روز عاشورا در بندر ریگ مردم این بندر تاریخی  که بیش از یک هزارسال از قدمت آن می گذرد باشور خاصی به استقبال این ماه می روند و اکثر مردم این بندر از پیر و جوان سیاهپوش می شوند و درغم سالارشهیدان با برپایی عزاداری، ارادت خودرا به خاندان اهل بیت ...

خاندان حیات داوود

خاندان حیات داوود

عکاس سعیدایزدی 11مارس 2014  عمارت خان حیات داوود ی روستای محمدی(بوشهر)(بندرریگ) بندرریگ و خاندان حیات داوودی   بخش بندر ریگ با مساحت حدود 750 کیلومتر مربع و شهر بندریگ با دو نیم کیلومتر مربع مساحت و حدود یک تا سه متر ارتفاع از سطح دریا در ساحل شمالی خل...

تاریخچه بندرریگ

تاریخچه بندرریگ

    بندرریگ   بندر ریگ ، بندر و شهری در جنوب ایران . در حدود 155 کیلومتری شمال بندربوشهر و حدود سی کیلومتری جزیره خارک ، در کنار یکی از خورهای خلیج فارس (جمعیت طبق سرشماری 1375 ش ، 898 ، 4 تن ) واقع است . این بندر مرکز بخش ریگ ، از بخشهای شهرستان گناوه...