اسکن فیلم

اسکن انواع فیلم های نگاتیو و اسلاید 110-120-126-135

 

تجهیزات عکاسی آنالوگ
https://t.me/dorbin7

تجهیزات عکاسی دیجیتال
https://t.me/camera777
 
کتاب های قدیمی
https://t.me/book707

آنتیک هزاردستان
https://t.me/antikahezardastan

 
آدرس سایت
www.picturessaeed.ir

اینستاگرام  
oldcamera7تجهیزات عکاسی
hezardstaanگالری عکس
mylost7  گمشدگان
مدیریت:سعیدایزدی

09174251447