فیلم آپارات سوپر 8

 اللهم ارزقنی من فضلک رزقا حسنا واسعا حلالا طیبا

 

 

فروش فیلمهای 8 و سوپر 8 آپارات

مستند-کارتون-سینمایی

شماره تماس  09177376686

 

 

مستند بدلکاران با اتومبیل 400 فوت سوپر8 رنگی زبان اصلی

90 تومان

مستند بدلکاران با اتومبیل 400 فوت سوپر8 رنگی زبان اصلی

90 تومان     فروخته شد

رزمی کاراته 400 فوت   سوپر 8 رنگی زبان اصلی

90 تومان

فیلم آپارات پرژکتورسوپر8 شورش در کشتی بونتی 400 فوت

80تومان       فروخته شد

توجه تمامی لیست زیر نو و استفاده نشده اند

70 تومان

 فیلم آپارات پرژکتورسوپر8 کارتون والت دیسنی
FILM RIDOTTO DA PELLICOLA
  200فوت      AVO FILM

70 تومان

CHIBIKKO R E M 1 TO MEIKEN KAPI فیلم سوپر8 کارتون رنگی

200 فوت

80تومان                  فروخته شد

        200فوت نو         STAR WARS
فیلم سوپر 8 رنگی جنگ ستارگان دوبله فارسی

120تومان

 TOM  and JERRY
تام دریانورد از ماجراهای تام و جری
200 فوت

70 تومان

رزمی کاراته 200 فوت   سوپر 8 رنگی

120 تومان
فیلم آپارات پرژکتورسوپر 8  200 فوتTHE HOOSE GOW

70 تومان                 فروخته شد

فیلم آپارات پرژکتورسوپر8 بالاتر از خطر  200 فوت رنگی

70تومان

فیلم 8 میلیمتری آپارات موضو کارتون  200 فوت  

180تومان       400فوت

فیلم آپارات پرژکتورسوپر 8 قدیمی مناسک حج

مراسم الحج
فیلم 8میلیمتری ناطق مربوط به مراسم حج
مربوط ه دهه 40 و 50
holy haj season in mecca
120 meters  s8 with  original sound  saudi aradia
the holy haj season part  2
mecca- shagerah  mosque (al mighat)-tawaf around ka aba-invitation to the king s palace
ka aba wa- shing by king-khotba and salat(friday prayer)
sa al in safa-marwa
مراسم ومناسک الحج والعمره
800فوت سوبر8 میلی بتلوین مع صوت الاصلی
800فوت فیلم 8 میلیمتری مراسم حج
مسجد شجره-قصر ملک-شستشوی کعبه-طواف در کعبه-نماز در کعبه-وسعی بین صفا و مروه
و مدینه منوره

150 تومان             400فوت

فیلم آپارات پرژکتورسوپر 8 قدیمی مناسک حج

مراسم الحج
فیلم 8میلیمتری ناطق مربوط به مراسم حج
مربوط ه دهه 40 و 50
holy haj season in mecca
120 meters  s8 with  original sound  saudi aradia
the holy haj season part  2
mecca- shagerah  mosque (al mighat)-tawaf around ka aba-invitation to the king s palace
ka aba wa- shing by king-khotba and salat(friday prayer)
sa al in safa-marwa
مراسم ومناسک الحج والعمره
800فوت سوبر8 میلی بتلوین مع صوت الاصلی
800فوت فیلم 8 میلیمتری مراسم حج
مسجد شجره-قصر ملک-شستشوی کعبه-طواف در کعبه-نماز در کعبه-وسعی بین صفا و مروه
و مدینه منوره

0 تومان 2عدد 400 فوت

فیلم آپارات پرژکتورسوپر 8 قدیمی مناسک حج

مراسم الحج
فیلم 8میلیمتری ناطق مربوط به مراسم حج
مربوط ه دهه 40 و 50
holy haj season in mecca
120 meters  s8 with  original sound  saudi aradia
the holy haj season part  2
mecca- shagerah  mosque (al mighat)-tawaf around ka aba-invitation to the king s palace
ka aba wa- shing by king-khotba and salat(friday prayer)
sa al in safa-marwa
مراسم ومناسک الحج والعمره
800فوت سوبر8 میلی بتلوین مع صوت الاصلی
800فوت فیلم 8 میلیمتری مراسم حج
مسجد شجره-قصر ملک-شستشوی کعبه-طواف در کعبه-نماز در کعبه-وسعی بین صفا و مروه
و مدینه منوره

تماس 09177376686