نودمین سالروز تاسیس دبستان منوچهری

نودمین سالروز تاسیس دبستان منوچهری بندرریگ خجسته باد

زنده یاد حاج سید احمدسعادت

دبستان منوچهری و خاطرات زیبایش که هیچ وقت فراموشش نخواهم کرد .
دبستان منوچهری و اون حیاط بزرگش.
دبستان منوچهری و آموزگاران ومدیرانی که  واقعا یادشون گرامی.
کتاب های دبستان و اون عکس های زیبایش.

با اینا زندگی را سر میکنم...

دادن تراش تازه و مداد به دوست
روزهای مشق عشق
در خطوط ریز یا درشت
با هزار آفرین جاودان
که بوسه می زند
بر خطوط دفترم
تو را سپاس ..
معلم کلاس اولم ....

سعیدایزدی

 

 

 

ا