عکسهای یادگاری بندرریگ

ایستاده سمت راست

0-مجید فولادی-ابراهیم تابنده-اسماعل ملک زاده-مرتظی عزیززاده-غلامرضارویین تن-پاسدار بازیار-یونس داوودی-شهید عبدالمجید ایزدی-نورافشان-عبدالرسول احمدزاده

نشسته سمت راست

رضا شیخنصری-فرشاد فروزان-ذعاب-سید موسوی-علی علوی-علی محمد پور-علی محمد پور-عباس جعفری-سید عبدالله رئوفی

مدرسه راهنمایی 17 شهریور بندرریگ سال 1356

سمت راست

فریدون نژاد-علی ایزدی-تنگکی

بندرریگ ساحل خورک زنده یاد حمید تنگستانی- حسن دریس -000                  عکس آلبوم حمید تنگستانی

بندرریگ ساحل خورک زنده یاد حمید تنگستانی- حسن دریس -000                  عکس آلبوم حمید تنگستانی

 

1362 کلاس دوم راهنمای ب زنگ ورزش  دبیر استاد آقای احمد قناعت