فیلم کارته بسیج بندرریگ 1362

 

این فیلم درسال1362دربسیج بندرریگ ضبط شده بامربیگری  جناب آقای خدادادرضایی

لیست کسانیکه دراین فیلم حضور دارند عبارتنداز

خدادادرضایی

عبدارسول احمدزاده

اسماعیل حجی

محمد طالبی

مجید افشار

اسدا...گرگی

محمدباقرتاش

خالق مذکوری

کریم بنیادی

سعیدایزدی

علی ایزدی

مهدی حق نژاد

سیداحمدموسوی

غلامرضا زعاب

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره  09177376686 تماس حاصل نمایید