ارتباط با ما


کانال های تلگرام ما


تجهیزات عکاسی آنالوگ
https://t.me/dorbin7


کتاب های قدیمی
https://t.me/book707


آنتیک هزاردستان
https://t.me/antikahezardastan


اینستاگرام 

 oldcamera7تجهیزات عکاسی
hezardstaanگالری عکس
mylost7  گمشدگان

مدیریت:سعیدایزدی

تماس.وتساب.تلگرام

09174251447