خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

رودحله

رودحله

روستای محمدی(مومدی} نام استان بوشهر است که به صورت یک شبه جزیره باریک در حاشیه شمالی خلیج فارس قرار گرفته است و بنا به موقعیت آن در زمانهای گذشته آن را "ابوشهر" یعنی پدر شهرها که بعد به بوشهر تغییر نام داده شده است. البته نامهای دیگری از قبیل لیان و ری...

شهدای بندرریگ

شهدای بندرریگ

   شهداء بندرریگ نیمه شب بارانی میدان شهدا بندرریگ        عکاس سعید ایزدی گلزار شهدا طرح قدیم بندرریگ         عکاس سعید ا...

آیین های مذهبی در بندرریگ

آیین های مذهبی در بندرریگ

 آیین های روز عاشورا در بندر ریگ مردم این بندر تاریخی  که بیش از یک هزارسال از قدمت آن می گذرد باشور خاصی به استقبال این ماه می روند و اکثر مردم این بندر از پیر و جوان سیاهپوش می شوند و درغم سالارشهیدان با برپایی عزاداری، ارادت خودرا به خاندان اهل بیت ...

خاندان حیات داوود

خاندان حیات داوود

عکاس سعیدایزدی 11مارس 2014  عمارت خان حیات داوود ی روستای محمدی(بوشهر)(بندرریگ) بندرریگ و خاندان حیات داوودی   بخش بندر ریگ با مساحت حدود 750 کیلومتر مربع و شهر بندریگ با دو نیم کیلومتر مربع مساحت و حدود یک تا سه متر ارتفاع از سطح دریا در ساحل شمالی خل...

تاریخچه بندرریگ

تاریخچه بندرریگ

    بندرریگ   بندر ریگ ، بندر و شهری در جنوب ایران . در حدود 155 کیلومتری شمال بندربوشهر و حدود سی کیلومتری جزیره خارک ، در کنار یکی از خورهای خلیج فارس (جمعیت طبق سرشماری 1375 ش ، 898 ، 4 تن ) واقع است . این بندر مرکز بخش ریگ ، از بخشهای شهرستان گناوه...

آب را هدر ندهیم

آب را هدر ندهیم

     آب را هدر ندهیم      عکاس سعیدایزدی عکاس سعیدایزدی   عکاس سعیدایزدی عکاس سعیدایزدی عکاس سعیدایزدی عکاس سعیدایزدی عکاس سعیدایزدی آب را هدر ندهیم ] آب را هدر ندهیم آب را هدر ندهیم آب را هدر ندهیم     آب را هدر ندهیم آب را هدر ندهیم آب را هدر ندهیم...